Kościół świętego Nereusza i Achillesa cz. 1

Lip 16

Kościół świętego Nereusza i Achillesa  cz. 1

W roku 494 zwano ten kościół in Fasciola. Jest sprzeczka pomiędzy archeologami o oznaczenie tego wyrazu i jedni mówią, że to znaczy przepaska, bandaż, który zleciał świętemu Piotrowi z jednej rany, jakimi pokryte były jego nogi i że na tę pamiątkę chrześcijanie nazwali to miejsce tym wyrazem in Fasciola. Inni utrzymują, że to znaczy Fabiola, imię bogatej pani rzymskiej, nawróconej przez świętego Hieronima; a która miała ten dom ustąpić na zbudowanie w nim kościoła dla śś. Nereusza i Achillesa Jan I pap. w roku 523 przebudował ten kościół, a drugi raz przebudował go Leon III w IX wieku.

dochodzenie odszkodowań poznań

Kardynał Baroniusz, mając tytuł tego kościoła, starał się ile mógł przyprowadzić go do pierwotnego stanu i w tym celu przeniósł tutaj wspaniałą ambonę z kościoła świętego Sylwestra in Capite, złożył tutaj ciała śś. Nereusza i Achillesa, świętej Flawii Domitylli, które Grzegorz IX umieścił w kościele świętego Adriana. Święta Flawia Domitylla, córka Flawiusza Klemensa, była krewną cesarza Domiciana. Ochrzcił ją święty Piotr jak i Nereusza i Achilesa jej służących. Niejaki Aurelian starający się o rękę Flawii Domitylli, oskarżył ich o chrystianizm.

dochodzenie odszkodowań poznań