Kościół świętego Nereusza i Achillesa cz. 2

Lip 16

Kościół świętego Nereusza i Achillesa cz. 2

Tego ścięto, a świętą Flawię Domityllę spalono żywcem w jej mieszkaniu wraz z jej dwoma siostrami Teodozą i Eufrozyną. Uczony i pobożny kardynał nie tylko to zrobił dla kościoła, lecz nadto chcąc go ochronić od nieumiejętnych zmian, umieścił w nim odstraszający napis. Kościół dzieli się na trzy nawy. Malowania w guście fresków znajdujące się w bocznych nawach, robił Roncalli; przedstawiają one historię apostołów. Ołtarz w prawej nawie poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, w lewej zaś jest poświęcony świętej Dolomity, obraz malował Roncalli.

ściąganie długów poznań

W Ołtarzu wielkim, ozdobionym mozaikami i baldachimem wspartym na czterech kolumnach z afrykańskiego marmuru, są złożone ciała śś. Nereusza i Achillesa. W głębi jest krzesło papieskie, a z niego święty Grzegorz W. wygłosił swoją 28 homilię, której część z rozkazu Baroniusza wyryto tutaj na marmurze. Prześliczny paschał marmurowy i ambona, o której wyżej mówiliśmy, ozdabiają prezbiterium. Na sklepieniu w absydzie są freski przedstawiające świętych i święte oddających cześć Krzyżowi. Mozaika na łuku jest z IX wieku; przedstawia Przemienienie Pańskie.

ściąganie długów poznań