Kościół Najświętszej Maryi Panny in Via Lata cz. 1

Lip 16

Kościół Najświętszej Maryi Panny in Via Lata cz. 1

Od czasu świętego Sylwestra papieża, kościół ten istniał i nosił tytuł najdawniejszej diakonii w Rzymie. W końcu VII wieku Sergiusz papież przebudował go, następnie w XV i XVII wieku był przerabiany i odnawiany. Przy ostatnim odnawianiu Piotr z Kortony zbudował portyk, a Kosma z Bergamo ozdobił jego wnętrze i dwanaście kolumn z dawnego marmuru, dzielących kościół na trzy nawy, pokrył jaspisem sycylijskim. Znajduje się tu starożytny obraz Najświętszej Maryi Panny, malowany przez świętego Łukasza, a słynny z uleczenia w VIII wieku sparaliżowanego pewnego młodzieńca, krewniaka Senatora Alberyka. Święty Leon III i kapituła Watykańska w roku 1643 uwieńczyli go koronami, pierwszy srebrną ważącą 9 funtów, a kapituła ofiarowała koronę złotą. Kaplice po prawej stronie: 1. świętego Andrzeja, obraz Jacka Brandi. 2. świętego Mikołaja z Baru i 3. świętego Józefa, malował Józef Ghezzi. Po lewej stronie: 1. Obraz Najświętszej Maryi Panny, świętej Katarzyny i świętego Cyryaka, malował Oddazzu.

piasek warszawa

2. Świętego Pawła, malował Pierlone Gliezzi. 3. Obraz Najświętszej Maryi Panny, świętego Piotra i świętego Pawła malował Piotr de Pietri. Z portyku są dwa wejścia do podziemnego kościoła. Dwa lata całe w najętym mieszkaniu przebył i przyjmował wszystkich co do niego przychodzili, opowiadając królestwo Boże. Na drugim skręcie jest znowu inny fresk i napis. Schody te zbudował Alexander III papież, prowadzą one do jakiegoś więzienia jak się z przytoczonych napisów łatwo o tym można przekonać.

piasek warszawa