Brekhause w Szwecji cz. 5

Lip 17

Brekhause w Szwecji cz. 5

Królewski zamek otaczają mury 4 metrowej grubości. Przez zakusami Duńczyków fortecę chroniła również głęboka fosa i 4 warowne wierze. Do środka można się było dostać po zwodzonym moście. Od razu widać, które kamienie w murach zamku trafiły tu z pobliskiego klasztoru. W tych komnatach odbyły się zaślubiny 56 letniego Gustawa z trzecią żoną, młodszą o 37 lat Katariną...

Czytaj dalej

Kościół świętego Piotra w Okowach cz. 2

Lip 16

Kościół świętego Piotra w Okowach cz. 2

W zagłębieniu nad tronem papieskim freski przedstawiające sceny z życia świętego Piotra, malował Coppi. W lewej bocznej nawie: zaraz przy drzwiach pomnik dwóch braci Pollajuolo, rzeźbiarzy zmarłych w roku 1498, fresk przedstawiający morowe powietrze w roku 680. Ołtarz Zdjęcia z Krzyża, dzieło Sicciolantego. Pomnik kardynała Cintio Aldobrandini, przyjaciela i...

Czytaj dalej

Kościół świętego Piotra w Okowach cz. 1

Lip 16

Kościół świętego Piotra w Okowach cz. 1

Król Herod rozkazał był świętego Piotra osadzonego w więzieniu w Jerozolimie, skrępować podwójnym łańcuchem. Anioł uwolnił go, a łańcuchy schowane przez stróżów nawróconych do wiary chrześcijańskiej, przechowywano w kościele w Jerozolimie. Juwenalis, biskup Jerozolimski, darował je przybyłej do Jerozolimy Eudoxi, cesarzowej, żonie Teodozego młodszego. Eudoxia jeden...

Czytaj dalej

Kościół świętego Pawła Pustelnika

Lip 16

Kościół świętego Pawła Pustelnika

Zakon Paulinów, tak wiele mający klasztorów w Węgrzech i w Polsce, zbudował ten kościółek wraz z malutkim klasztorkiem w połowie przeszłego wieku, na rezydencję dla swego generalnego prokuratora przy Stolicy Świętej. Przed kościołem jest rodzaj przysionku, na którym wznosi się wykute z kamienia drzewo palmowe i stoją dwa lwy, herb zakonny. Wnętrze kościoła...

Czytaj dalej

Kościół świętego Pantaleona

Lip 16

Kościół świętego Pantaleona

Honoriusz III zbudował ten kościół w XIII wieku na cząstce ruin przyległego cyrku Alexandra Sewera. W roku 1806 Valadier zbudował kosztem księcia Torlonia nową fasadę. W wielkim ołtarzu w urnie porfirowej jest złożone ciało świętego Józefa Kalasantego. Statuę świętego Józefa Kai rzeźbił Jan D. della Porta, a świętej Anny Bartl. Posi. Pewien generał austriacki mając...

Czytaj dalej

Kościół świętego Pankracego

Lip 16

Kościół świętego Pankracego

W roku 272, święty papież Felix I zbudował kościółek na cześć świętego Pankracego, umęczonego w 14 roku życia. Kościół ten odbudowany w wieku V, całkowicie był przerobiony w wieku XVII. Przy tym klasztorze są Karmelici bosi, mający tutaj szkołę misjonarską dla dostarczania misjonarzy do dalekich krajów. Papież Pelagius I z tego kościoła wyszedł procesjonalne, aby...

Czytaj dalej

Kościół świętego Onufrego cz. 2

Lip 16

Kościół świętego Onufrego cz. 2

Zmarł w roku 1849. Urna używana za chrzcielnicę, podwójnie zasługuje na uwagę, jako rzecz starożytna i jako rzecz piękna. W roku 1575 ukończył Jerozolimę wyzwoloną, a od roku 1579 do 1586 z rozkazu rozgniewanego księcia Ferrary siedział zamknięty w domu obłąkanych. Uwolniony na prośby różnych książąt a szczególniej Papieża, zamieszkał w Rzymie pod przyjacielską...

Czytaj dalej

Kościół świętego Onufrego cz. 1

Lip 16

Kościół świętego Onufrego cz. 1

Do kościoła prowadzi niewielki portyk, utworzony ze starych kolumn. W trzech miejscach pokrytych szkłem, są umieszczone freski robione przez Dominicliina, a przedstawiające życie świętego Hieronima. Powyżej jest jeszcze jeden fresk przedstawiający Najświętszą Marię Pannę z Dzieciątkiem Jezus. Wewnątrz kościoła po prawej stronie są kaplice: Świętego Onufrego, w niej...

Czytaj dalej

Kościół świętego Nereusza i Achillesa cz. 2

Lip 16

Kościół świętego Nereusza i Achillesa cz. 2

Tego ścięto, a świętą Flawię Domityllę spalono żywcem w jej mieszkaniu wraz z jej dwoma siostrami Teodozą i Eufrozyną. Uczony i pobożny kardynał nie tylko to zrobił dla kościoła, lecz nadto chcąc go ochronić od nieumiejętnych zmian, umieścił w nim odstraszający napis. Kościół dzieli się na trzy nawy. Malowania w guście fresków znajdujące się w bocznych nawach, robił...

Czytaj dalej

Kościół świętego Nereusza i Achillesa cz. 1

Lip 16

Kościół świętego Nereusza i Achillesa  cz. 1

W roku 494 zwano ten kościół in Fasciola. Jest sprzeczka pomiędzy archeologami o oznaczenie tego wyrazu i jedni mówią, że to znaczy przepaska, bandaż, który zleciał świętemu Piotrowi z jednej rany, jakimi pokryte były jego nogi i że na tę pamiątkę chrześcijanie nazwali to miejsce tym wyrazem in Fasciola. Inni utrzymują, że to znaczy Fabiola, imię bogatej pani...

Czytaj dalej